Lokalplaner

Vi udarbejder lokalplaner og rådgiver om planlovens regler og samspil med sektorlovgivningen, eksempelvis naturbeskyttelses- og landbrugsloven. Hos os får du kan du være sikker på, at dit projekt lever op til myndighedernes krav.

 

Få defineret rammerne for hvad du må og hvad du ikke må med et komplet sæt plandokumenter hos LE34. Vi kan i planprocessen bidrage med udarbejdelse og levering af lokalplaner i helhed inkl. miljøscreening mv. eller indgå i et samarbejde, hvor vi udarbejder dele af indholdet til lokalplanen.

Planloven

Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i planloven. Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem erhvervs- og vækstministeren og de 98 kommunalbestyrelser. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Med udgangspunkt i planloven udarbejder vi gerne lokalplaner og rådgiver detaljeret om planlovens rækkevidde og samspil med eksempelvis naturbeskyttelses- og landbrugsloven.

Lokalplanens formål

Gennem lokalplan og kommuneplantillæg danner LE34 baggrund for realiseringen af projektet iht. planlovgivningen. LE34 kan sikre at bestemmelserne i en lokalplan er entydige og lovhjemlede, således at planens virkeliggørelse sker i overensstemmelse med planmyndighedens hensigter.

 

Så nemt er det:Produktark LE34 Lokalplaner 2

Læs mere under de enkelte projekter

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter