Naboret

LE34 rådgiver om naborettigheder i relation til benyttelse og udvikling af boligejendomme.

I forbindelse med byggeri, anlæg eller etablering af hegn/hæk/stakit eller lignende kan LE34 rådgive om placeringen af naboskel og skel mod vej. Vi udfører også fastlæggelse af skel mod nabo til brug ved placering af nyt hegn, hæk eller lignende, og yder gerne rådgivning om reglerne i hegnsloven.

Opdateret viden

Retspraksis har indflydelse på en stor del af naboretten, men afgørelser er også reguleret gennem love, bekendtgørelser og cirkulærer. Vores specialister holder sig opdaterede på den nyeste udvikling indenfor området. 

Læs mere under de enkelte projekter

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter