Cityringen

I forbindelse med anlægget af hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, har LE34 bistået Metroselskabet med opmålingsteknisk bistand såvel som juridisk rådgivning.

LE34 bidrager som rådgiver for Metroselskabet I/S i forbindelse med opmålingsteknisk bistand samt areal- og rettighedserhvervelse til Cityringen i København og på Frederiksberg. LE34 har etableret nyt plan- og højdefikspunktnet for hele Cityringens område, udført opmåling af alle fremtidige stationer og skakte og områder, hvor der skal udføres lednings- og vejomlægninger. Opmålingen har været meget detaljeret og omfattet alle belægninger, teknik, afstribninger mv. Desuden har LE34 foretaget afmærkninger til alle besigtigelses- og ekspropriationsforretninger.

Derudover har LE34 udført kontrol af eventuelle sætninger på eksisterende bygninger, og opsat automatiserede registreringssystemer, som er forbundet med netværk til LE34's servere.

Projektleder for LE34: Henrik L. Johansen

+45 7733 2256

Om kunden

metroselskabet

Hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, binder byen bedre sammen. Projektet omfatter 15,5 km tunnel og 17 stationslokaliteter i fuldt udbyggede byområder i det centrale København. 

Hurtigt gennem byen

Metroen kører i gennemsnit 40 kilometer i timen inklusive stop på stationerne. Den længste strækning bliver turen fra København H til Skjolds Plads. Den tur vil tage 12 minutter.

Fakta om projektet 

  • Cityringens anlægsomkostninger er vurderet til 21,3 milliarder kroner. 
  • Når Cityringen åbner, vil 85 procent af københavnerne få under 600 meter til nærmeste metro- eller togstation.
  • Cityringen får 17 underjordiske stationer, der er placeret i ned til 35 meters dybde.
  • Metroselskabet registrerer alle bygninger, der ligger 50 meter fra udgravningen, og særlige bygninger, der ligger inden for 200 meter, blandt andet kirker.
  • Cityringen forventes at få et passagertal på 233.800 om dagen i et hverdagsdøgn.
  • Når en person kører en kilometer med metroen, bliver der udledt 52 gram CO2 per personkilometer. Tilsvarende udledes der 225 gram CO2 per personkilometer i bil.

 

 

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter