DR

En afgørelse fra vurderingsankenævnet betyder, at vurderingen af DR-byens værdi nedsættes med 1,3 mia. kroner. LE34 har været rådgiver i sagen for DR.

DR har gennem længere tid været i dialog med Skat omkring DR-byens ejendomsværdi, som Skat i første omgang havde vurderet til 3,6 mia. kr. Med henvisning til, at den samlede værdi burde fastsættes ud fra brugskriterier for de konkrete arealer, har DR rejst sagen i vurderingsankenævnet.

Anvendelse afgør værdien
Vurderingsankenævnet fastslår at taksation skal ske ud fra vægtningen af arealernes anvendelse – kontorer, garager, værksteder og lagre har naturligvis forskellige værdier, hvilket der ikke var blevet taget højde for i Skats indledende vurdering.

LE34’s opgave har været, at gennemgå DR-byens oversigts- og etageplaner og opgøre arealerne i fastlagte anvendelseskategorier. På den baggrund er der blevet udarbejdet en differentieret opgørelse af arealernes anvendelse, der er blevet fremlagt for vurderingsankenævnet som argumentation for en præciseret taksation af DR-byen.

Otte millioner til public service
Det betyder, at vurderingen nu er blevet nedsat til 2,3 mia. kr. af vurderingsankenævnet. På grund af dette sparer DR hvert år 8 millioner kr. i skat. Penge, som i stedet kan bruges på public service.

Det kan altså være yderst fornuftigt at få lavet en differentieret opgørelse af jeres bygningsarealer, hvis I har mistanke om at ejendomsværdien er for højt sat, da der kan være penge at spare på ejendomsskatter og dækningsbidrag.

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter