Femern Kyst til Kyst

LE34 har en række opgaver i forbindelse med etablering af landanlæggene på den danske side i Femern-projektet. Foruden selve tunnellen skal der etableres ca. 4 km ny jernbane og ca. 4 km ny motorvej, som begge skal tilsluttes eksisterende motorvej og jernbane.

Derudover skal der blandt andet etableres betalingsanlæg og et nyt stort produktionsanlæg, som skal støbe betonelementerne til sænketunnellen. LE34 udfærdiger i den forbindelse besigtigelses- og ekspropriationsmateriale samt yder generel rådgivning om ekspropriationsprocessen og erstatningsfastsættelse. Derudover leverer LE34 kort og andre geodata samt udfærdiger almindelige matrikulære opgaver og landmåling i relation til de mange nye lokale vejprojekter, som er afledt af det kommende anlægsarbejde.

WEB-GIS

LE34 har udarbejdet en GIS-løsning, der viser de to forslag til henholdsvis en tunnel og en bro. Løsningen er suppleret med information om natur, kulturarv og tekniske anlæg. Femern A/S anvender LE34’s GIS-system i det daglige arbejde med miljøforhold osv.

De lokale borgere kan også anvende systemet og på den måde se, hvor den fremtidige jernbane og motorvej ligger i forhold til deres ejendom. Efterhånden som projektet skrider frem, vil systemet blive suppleret med oplysninger om for eksempel støj- og ekspropriationsforhold.

3D scanning

Som en del af de arkæologiske forundersøgelser har LE34 foretaget opmålinger med 3D scanning, der bruges som digital dokumentation af de udgravede effekter.

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter