Handels- og Søfartsmuseet

I 2013 rykker Handels- og Søfartsmuseet fra Kronborg Slot til nye lokaler i Kulturværftet. I forbindelse med opførelsen af Kulturværftet har LE34 haft ansvaret for en række tekniske opmålinger og afsætninger. Den første del af opgaven var en opmåling af de faktiske forhold i marken til brug for indordning af en række projekttegninger. Efterfølgende stod LE34 også for hovedafsætning af byggeriet.


I det videre forløb har LE34 stået for etablering af hovedfikspunkter for entreprenøren og afsætning af jordfelter i forbindelse med fjernelse af forurenet jord. Vi har desuden kontrolmålt spunsvæggen omkring tørdokken, og foretaget deformationsmålinger på facaden af nabobygningen, som i forbindelse med udgravningen i dokken havde fået synlige sætningsskader.

Ud over disse opgaver har LE34 foretaget servitutundersøgelser og klarlagt ejendomsforhold. Senest har vi rådgivet bygherren om tinglysning af jordankre omkring en spunsvæg, da jordankrene skal sikres på de omkringliggende ejendomme.

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter