Kandestederne i Vendsyssel

Kandestederne, som er lokaliseret i Vendsyssel ved Vestkysten, ligger indenfor kystnærhedszonen. Med lokalplanen gives mulighed for at nedlægge Kokholms Hotel og samle hoteldriften på Hjorts Hotel. Derudover gives der mulighed for udstykning af 19 nye sommerhusgrunde.

Planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor der i planlægningen skal tages særlige hensyn. I miljørapporten er det undersøgt, hvilken påvirkning gennemførelse af projektet vil få for områdets naturindhold indenfor lokalplanområdet, samt for hvilken påvirkning projektet vil få for landskabet, inkl. kystlandskabet, kulturhistorien og den visuelle påvirkning.

Lokalplanen sikrer med bestemmelser om placering af ny bebyggelse, at sommerhusbebyggelsen indpasses i landskabet og de væsentligste indsigtskiler friholdes. Desuden sikrer lokalplanen, at beplantning ikke slører klitlandskabets terræn.

LE34 - Kandestederne by LE34 on Sketchfab

Vores ydelser
LE34 har for projektet i Kandestederne leveret lokalplan samt miljørapport. Der er i tilknytning til projektet udarbejdet en 3D model, der har været anvendt til at justere og fastlægge den endelige placering af bebyggelsen i landskabet, således for at sikre at indsigtskilerne friholdes.

Terrænmodellen er udarbejdet på baggrund af en opmåling udført med en drone. Modeller af projekterede bygninger er lavet efter skitseprojekt tegnet af arkitektfirmaet CF Møller.

Kontakt os:
Kontakt Landinspektør Bente Lindstrøm på tlf.: 4119 6904 eller email: bl@le34.dk, hvis du vil vide mere.

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter