Landzonesager i Ringsted

LE34 har en rammeaftale med Ringsted Kommunes Teknik og Miljøcenter, Team Natur og Land, hvor LE34 hjælper Ringsted Kommune med behandling af diverse ansøgninger i det åbne land.

Som ekstern konsulent varetager LE34 den fulde sagsprocedure – lige fra sagsbehandling og vurdering, til høring af berørte parter samt borgerkontakt. Sagsbehandlingen foregår i et tæt samarbejde med kommunen, og efter behov arbejdes der fra Ringsted Kommunes kontor.

Indholdet i ansøgningerne strækker sig fra stillingtagen iht. planlovens landzonebestemmelser (planlovens §§ 35-38) til landskabelige vurderinger i forbindelse med ansøgninger om dispensationer iht. naturbeskyttelsesloven. Desuden har LE34 behandlet dispensationer iht. museumslovens § 29 (sten- og jorddiger), udsendt varslingsbreve og bidraget til egentlige påbud af ulovlige forhold iht. planloven og naturbeskyttelsesloven, behandlet diverse forespørgsler, blandt andet om udstykninger og mulighed for ophævelse af landbrugspligt. LE34 har endvidere behandlet klagesager hos Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt os:

Hvis du vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte Bente Lindstrøm på Tlf.: 9630 3669 eller mail: bl@le34.dk.

 Landzonesager i Ringsted

 

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter