Vejsyn for Kolding Kommune

Uklare aftaler og manglende vedligeholdelse af private fællesveje har medført flere borgerhenvendelser til Kolding Kommune. LE34 Vejjura har ydet rådgivning til Kolding Kommune i forbindelse med afholdelse af vejsyn i by- og landzone.

LE34 har i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen gennemført vejsyn, hvorved der fastsattes tilfredsstillende istandsættelses- og vedligeholdelsesplaner for de berørte fællesveje.

Rådgivningen har omfattet alle dele af processen fra udpegning af berørte lodsejere over afholdelse af vejsyn, udarbejdelse af udgiftsfordelinger og vurdering og besvaring af indsigelser til udarbejdelse af endelige afgørelser. 

kolding kommune vejsyn3

backtotopTil toppen

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter